Arbetsgrupperna


Att bo i Solbyn innebär också att delta i Solbyns inre liv. Sedan starten 1987, har olika arbetsgrupper konstitueras och aktiviteter inom varje grupp är mycket varierande. En del grupper är mer aktiva än andra.

Vill du vara med i en eller flera av följande arbetsgrupper, eller få mer information om gruppen? Tveka inte att ta kontakt. Understruken person är sammankallande.

Bastu Fest Hemmabio Höns Inköpsförening
Mark Mulltoalett Odling Energi Avfall - kompost
Träd- och buskbeskärning Tvättstuga Ved Visning Skogsträdgård

 


Bastu
Det är fritt att boka den gemensamma bastun närhelst man har lust. Bokningsschema finns i hallen utanför omklädningsrummet.

Kontakta:
Gabriella Feuk 202164


Fest

Gruppen arrangerar pubar vid ett antal tillfällen om året, då och då med besök av band. Vid Valborg, midsommar, jul och nyår ser vi till att det blir trevliga festligheter i den gemensamma bygården. Som tur är finns det många sociala solbybor så det anordnas samkväm utan att festgruppen är inblandad!

Kontakta:
Barbro Behre 201484
Ingeborg Löfgren 209630
Mats Tallving 134400
Ull-Gerd Nilsson 209814
Mia Wiman 209502
Lotta Pettersson 200017

Hemmabio
Hemmabion finns i Solrosen och kan bokas på en lista som finns på dörren. Nycklar och hjälp med hemmabion får ni av någon av medlemmarna i gruppen.
Det kostar 10 kronor/gång.

Kontakta:
Jonas Ising 53383
Lars Fernebring 202164
Ingvar Nilsson 209630

Avfall - kompost
Informerar om källsortering och kompostering. Sköter de gemensamma komposterna. Ser till källsorteringskärlen. Ser att dessa går att hämta av renhållningskillarna när det snöat.

Kontakta:
Jean-Marie Moreau 201687
Marie-Louise Guedj 202221

Höns
Tar hand om hönsen ute bland odlingslotterna.

Kontakta:
Hampus Lundin och Anna Gunulf 200940
Marc Puig von Friesen 0737592877
Simon Bengtsson 303311
Veronica Hallgren 203370
My Ising 53383

Skogsträdgårdsgruppen
Sköter om Solbyns skogsträdgård.

Kontakta:
Esbjörn Wandt 200109
Hampus Lundin 200940
Ingeborg Löfgren 209630
Ulla-Britt Hallgren 200955
Olof Garpinger och Linda-Marie Rännbäck 128787
Alexandra Gitsér 0707481611
Jean-Marie Moreau
201687

Energigruppen
Tar fram alternativa lösningar för Solbyns energiförsörjning.

Kontakta:
Ola Martins 201320
Joakim Pettersson 0767621117

Inköpsförening
Ekologiska varor från Markatta kan beställa fyra gånger om året: september, december, mars och juni. Överblivna varor förvaras i skåpet i hantverksrummet. Dessa varor kan köpas och betalas för närvarande till Marie-Louise, lgh 38.

Kontakta:9
Marie-Louise Guedj 202221
Marc Puig von Friesen 0737592877
Åke Stenram 200008
Helga Aldegård 201790
Jean-Marie Moreau 201687
Ulla-Britt Hallgren 200955
Tuulikki Stenroos 20165

Mark och verkstad
Markgruppen organiserar och fördelar de arbetsuppgifter som ska utföras av solbyborna under markdagarna. Vanligtvis infaller dessa arbetsdag en lördag på våren och en på hösten.

Kontakta:
Nils Cronberg 200925
Jean-Marie Moreau 201687
Gustaf Almenberg 203346
Lotta Romée 200307

Mulltoalett
Gruppen ger information och skötselråd . Handhar tillbehör t.ex fläktar, pyrex m.m.

Kontakta:
Anders Durango 202284
Ingeborg Löfgren 209630

Odling och rabatter
Odlingsgruppen har som huvudansvarsområde att se till att det odlas på odlingslotterna och att fördela de vilande lotterna till nyinflyttade.

Vid flytt från Solbyn ska lotten återlämnas i gott skick, dvs. ogräsfri och täckt med halm (ev. tidningspapper + halm).
Odlingsgruppen ser till att de lotter, som har varit vilande en längre tid, täcks med svart marktäckningsväv och sedan halm. Detta görs oftast under de återkommande markdagarna.

Odlingsgruppen sätter på vattnet till odlingsområdet på våren och stänger av det till vintern. Den ser då också till att vattenslangarna tas in under vinterperioden. Odlingsgruppen har också ansvar för beställning av barkmull, flis, halm och gödsel samt se till att det ser snyggt ut på uppslagsstället.

Kontakta:
Jean-Marie Moreau 201687
Georges Guedj 202221
My Ising 53383
Esbjörn Wandt 200109
Lina von Friesen 201320
Birthe Bruun 201687

Träd- och buskbeskärning
Varje husgrupp har ansvar för skötseln av ett speciellt område. När det gäller röjning och beskärning samråder man med markgruppen, buskisgruppen och Arne Jansson, som är trädkonsulent. Buskisgruppen hjälper husgrupperna
med beskärning. Vid trädfällning och större röjningar får vi hjälp av Arne Jansson. När det finns behov anordnas det beskärningskurs för alla som är intresserade.

Kontakta:
Esbjörn Wandt 200109
Jonas Holm 201617
Lina von Friesen 201320
Georges Guedj 202221
Gustaf Almenberg 203346
Alexandra Gitsér 0707481611
Pia Tallving 134400
Jean-Marie Moreau 201687

Tvättstuga

Kontakta:
Ingrid Winroth 200439

Anette Helmers 209030
Jean-Marie Moreau 201687
Liselotte Weissbach 201343

Ved
Vedgruppen ser till att gemensam vedupphandling sker. Information om skötsel av ventilation och fläktar.

Kontakta:
Gustaf Almenberg 203346
Ywa Daugaard 202106

Dokumentation och studiebesök
På begäran organiseras guidade visningar av Solbyn.

 

Kontakta;

Åke Stenram 200008

Ywa Daugaard 202106

ywaisolbyn@telia.com

Gästrum

Kontakta:
Ildiko Holm 201617

 

Flaggruppen

Kontakta:
Helga Aldegård 201790

Konst

Alexandra Gitsér 0707481611
Ulla-Britt Hallgren 200955
Lotta Pettersson 200017

Jordkällare

Kontakta:
Jonas Ising 53383
Janne Pettersson 200439
Joakim Pettersson 0767621117

Service

Kontakta:
Ralph Nilsson 203177 (ansvar garage)
Susanne Jansson (ansvar tvättstugan)
Jonas Ising 53383 och Bengt Andersson (ansvar belysning)

Solbybladets redaktion

Kontakta:
Sven-Bertil Persson 201484
Ingeborg Löfgren 209630
Simon Bengtsson 303311

Hemsida

Ingvar Nilsson 209630

Olof Garpinger 128787
Georges Guedj 202221
 

 

 

  www.solbyn.org
Senaste uppdatering 2011-02-27