Länkar


 

Skogsträdgårdens vänners hemsida: http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/

Organisk-biologisk odling (se sidan odlingslotterna) finns på FOBOS hemsida
http://www.fobo.se/

Martha Norbergs hemsida om ekobyar på http://www.ekoby.org/index.html

Sveriges kollektivhus och ekobyar hittas på
http://hem.fyristorg.com/assets/

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
www.ftiab.se

Lunds renhållningsverk
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Avfall--atervinning/Lunds-Renhallningsverk/

 

 
  www.solbyn.org
Senaste uppdatering 2013-03-16 /og