Jourgrupp


Varje husgrupp ansvarar under en månad för vissa gemensamma arbetsuppgifter. Dessa är:

  • Städa bastun och tvättstugan 2 gånger under månaden.

  • Gå en kvällsrunda varje kväll och kolla att det är släckt och låst i garage, Solrosen, förråd och jordkällare.

  • Hålla ordning kring den allmänna komposten och slå eller klippa gräsmattan däromkring.

  • Baka och koka kaffe till stormötet. Hålla i stormötet (Ordförande + sekreterare.)

Jourgrupp

 
januari 2009 Blåsippan
februari Konvaljen
mars Gullvivan
april Hästhoven
maj Maskrosen
juni Prästkragen
juli Tusenskönan
augusti Blåklockan
september Violen
oktober Vitsippan
november Blåklockan
december Konvaljen

 

Kalender 2008

Januari April Juli Oktober
Februari Maj Augusti November
Mars Juni September December
 
  www.solbyn.org
Senaste uppdatering 2009-02-14