Kontakter

För att komma i kontakt med olika funktioner i Solbyn, se mailadresserna nedan

Generella frågor

Har du frågor om lägenheterna, studiebesök, odling eller något annat kan du maila till info@solbyn.org

Styrelse

Varje år väljs styrelse på stämman. Den 14:e juni 2020 utsågs följande att utföra styrelsearbetet för Solbyn:

Bengt Andersson, ordförande
Stefan Termén, sekreterare
Jean-Marie Moreau
Irmeli Grongstad
Ingvar Nilsson
Erik Bandh
Erika Åhlander
Daniel Rivalta Hechavarria, HSB:s representant

Vill du komma i kontakt med styrelsen - maila till styrelsen@solbyn.org

Valberedning

Birthe Bruun
Erik Hansson

Vicevärd

Georges Guedj, vice@solbyn.org

Solbybladet

Ingeborg Löfgren, solbybladet@solbyn.org

Hemsidan

Ola L Martins, webmaster@solbyn.org

Om hemsidan

Sidan är under utveckling - uppdaterades senast 2021-06-01
Är det något du saknar eller vill fråga om - kontakta webmaster